Finnish Education Services

FES – parhaat oppi-ideat Suomesta!

The Finnish Education Servicen tavoitteena on markkinoida Suomalaisia koulutusinnovaatioita globaalisti.

Haluamme parantaa koulutuksen laatua jakamalla parhaita käytäntöjä ja innovaatioita maailmanlaajuisesti ja tarjoamalla innovaatioiden testausmahdollisuutta oikeassa kouluympäristössä.

Missio

Missiomme on jakaa parhaita oppimiskäytänteitä maailmanlaajuisesti ja siten osallistua opetuksen laadun parantamiseen ja tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien toteutumiseen. Toimintamme tähtää YKn 17 vastuullisuustavoitteiden kohtiin 4 Quality education ja 10 Reduced inequalities.

Visio

Visiomme on kehittää ja esitellä Suomalaisia koulutusinnovaatioita aidossa kouluympäristössä.

© Finnish Education Services 2018 | Creative Preludi